PHỤ GIA CHỐNG CHÁY

Phụ gia chống cháy KYLIN APP 201

Tên sản phẩm

APP 201 ( Amoni polyphosphat)

Xuất xứ

CF-chem (Trung Quốc)

Bao gói

25kg/bao

Giới thiệu:

Phụ gia chống cháy Ammonium Poly Phosphate cho sơn chống cháy phồng rộp.

Xem thêm

Phụ gia chống cháy JLS -APP

Tên sản phẩm:

Phụ gia chống cháy JLS- APP

Xuất xứ:

JLS (Trung Quốc)

Bao gói:

25kg/ bao

Giới thiệu:

Phụ gia chống cháy Ammonium Poly Phosphate cho sơn chống cháy phồng rộp.

Xem thêm